Do naszego Przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.


Dzieci przyjmowane są do Przedszkola na podstawie:

  • 1. Opłaconego wpisowego,
  • 2. Wypełnionej "Karty zgłoszenia do Przedszkola",
    (do pobrania poniżej jako plik pdf)
  • 3. Podpisanej umowy o świadczeniu usług w Przedszkolu,
    (umowa jest podpisywana osobiście przez Rodzica/Opiekuna w siedzibie Przedszkola).
  • 4. Podpisanego Regulaminu Przedszkola.

  • Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację STATUTU, REGULAMINU oraz CENNIKA USŁUG.

  • Pobierz kartę zgłoszenia dziecka.